Klasseforældremøder


 
Ved starten af skoleåret arrangeres et møde for hvert klassetrins forældre.

Repræsentanter samt suppleanter til forældreforeningens bestyrelse og klasseforældreråd vælges.
 
 
 

Forældresamråd


 
Der afholdes forældresamråd 2 gange årligt (ca. november og maj).
Ved samrådet orienteres bl.a. om elevernes standpunkt.
 
Forældre er altid velkomne til at besøge skolen i skoletiden. Forældrene giver klasselæreren besked i forvejen.
 
 
 

Dialog


 
Gullestrup skole bruger skoleintra (forældreintra, lærerintra, elevintra) til formidling af informationer.
Forældre og lærere kan skrive beskeder til hinanden og der er kontaktbogsfunktion til brug ved sygdom og andet.
 
Forældre er forpligtet til at holde sig ajour via forældreintra mht. meddelelser fra skolen.

Såvel forældre som lærere har ønsket at åbne muligheder for omgående og direkte kontakt mellem hjem og skole, hvis særlige behov opstår.
Man kan altid kontakte hinanden ved direkte henvendelse.
 
 
 

Forældreforeningen


 
På Gullestrup skole har vi en forældreforening. Alle skolens forældre er automatisk medlemmer af foreningen. På det første forældremøde i skoleåret vælger hver klasses forældrekreds én repræsentant og én suppleant til bestyrelsen.

Foreningens opgave er at medvirke ved eller at yde økonomisk støtte til forskellige arrangementer på skolen.
De økonomiske midler skaffes ved salg af sodavand, slik, kaffe/te m.v. under skolefesten.