Personalet

 

Vi er pt ansat 4 pædagoger samt en pædagogstuderende i SFO’en.

 

Tina er kontaktpædagog for de børn, der går i SP1.

Mikkel er teamkoordinator og kontaktpædagog for de børn, der går i SP2.

Brian er kontaktpædagog for de børn, der går i SP3.

Esther er pædagog og er hovedsageligt i SFO’en.

Line er pædagogstuderende.

 

Vi har også to vikarer, Maja og Simon, som begge læser til pædagog i Ikast.