Samarbejdsmøder mellem skolen og fagpersoner fra kommunen

Kære forældre

Som skole samarbejder vi ofte med mange fagpersoner fra kommunen, når jeres børn har brug for det. En del af dette samarbejde sker gennem noget vi kalder RessourceCenterMøder. Her mødes vi fast med fagpersoner fra kommunens Center for Børn & Forebyggelse. Det er på disse møder vi kan aftale et samarbejde med psykologer, socialrådgivere, sundhedsplejersker, tale-høre-lærere med flere. Samarbejdet kan dreje sig om børn, der ikke trives eller udvikler sig som forventet, eller mere generelle problematikker i klasserne eller på skolen som helhed.

Vi drøfter kun jeres børn på møderne efter aftale med jer som forældre.

Ønsker I nærmere information om møderne eller procedurerne omkring dem, kan I kontakte Jakob Erikstrup.